Türkiye'deki güreş hakemlerinin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin çeşitli faktörler açısından incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: TAHA YASİN ILKIM

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MEHMET GÜLLÜ