Yeni (Arilalkil)triazol Türevi Oksim Esterlerin Sentezleri, Antikonvulsan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Yl), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Suat SARI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ARZU KARAKURT