Palladyum N-heterosiklik karben komplekslerinin sentezi ve C-C bağ oluşum reaksiyonlarındaki aktivitelerinin incelenmesi


Öğrenci: FATMA İMİK

Danışman: Sedat Yaşar