Flurokloridon Herbisidinin Helianthus annuus L. ve Vicia sativa L.'da Bazı Biyokimyasal ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkileri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Armağan KAYA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): EMEL YİĞİT