Enerji yoğunluğu ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin analizi: BRICS-T ülkeleri üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: GÖKHAN KARHAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET UĞUR