Bâkî Dîvânı'nda Kültür Unsurları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Yusuf Orhan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NAZMİ ÖZEROL