Yeni (Arilalkil)pirazol Türevi Oksim Eterlerin Sentezleri, Antikonvulsan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Yl), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: Zeynep ÖZDEMİR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ARZU KARAKURT