Orta gelir tuzağı: Türkiye örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: ZELİHA ÇAVUŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET UĞUR