Nedîm Dîvânı'nda Kültür Unsurları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Adıyaman Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Mehmet Sadık Özkan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NAZMİ ÖZEROL