Education Information

Education Information

 • 2003 - 2006 Post Doctorate of Medicine

  Ege University, Faculty Of Medicine, Çocuk Nefroloji, Turkey

 • 1998 - 2002 Expertise In Medicine

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağ. Ve Hast., Turkey

 • 1985 - 1991 Postgraduate

  Dicle University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2009 Post Doctorate of Medicine

  Çocukluk çağında Henoch Schönlein purpurası ve interlökin-8 gen 2767 A/G polimorfizminin etkileri.

  Ege University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2002 Expertise In Medicine

  Çocuklarda toplum kaynaklı akut alt solunum yolu enfeksiyonlarında elektrokardiyografik değişikliklerin değerlendirilmesi.

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Pediatri Ad

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English