Technology of the Future: Nanotechnology


Creative Commons License

TÜYLEK Z.

International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.865-868

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kilis
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.865-868
  • Inonu University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is mentioned about “nanotechnology” which is growing rapidly in recent years. Controlling small-sized materials and the most rational way to use happens through the use of nanotechnology. By controlling atoms and molecules, from metal to ceramic, plastic materials to semiconductor and glass to composite, everything can be converted to small structure by the technological work. The studies are carried out to obtain more durable at each area, lighter and least environmentally damaging structures. Business continue their development by adding new products to their product range every day. Technologies developed for military purposes will be a deterrent for countries. For all of these developments are to live, it requires the development of high technology to make tools and devices on a nanometer scale. 21st century and after, the applications will spread more and at atomic level new substances will be obtained. As the studies in nanotechnology progresses new jobs will arise, existing jobs will lost or will undergo changes. It will play a technological key role in changing the course of humanity.

Bu çalışmada, son yıllarda hızlı bir ivme ile gelişmekte olan „nanoteknoloji? den söz edilmektedir. Küçük boyutlu malzemelerin kontrol edilmesi ve en akılcı bir şekilde kullanımı nanoteknoloji sayesinde gerçekleşir. Atom ve moleküller kontrol edilerek, metalden seramiğe, plastik malzemeden yarı iletkene, camdan kompozitlere kadar her şey teknolojik çalışmaların elverdiği ölçüde küçük boyutlu yapılara dönüştürülür. Her alanda daha dayanıklı, daha hafif ve doğaya en az zarar veren yapılar elde edilmeye yönelik çalışmalar yapılır. İşletmeler, ürün çeşitliliğine her geçen gün yeni yeni ürünler katarak gelişimini devam ettirmektedir. Askeri amaçlı olarak geliştirilen teknolojiler, ülkeler için caydırıcı bir güç olacaktır. Bütün bu gelişmelerin yaşanabilmesi için nanometre ölçeğinde alet ve cihazlar yapacak yüksek teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. 21 yüzyıl ve sonrasında uygulamalar daha yaygınlaşacak ve atom düzeyinde yeni yeni maddeler elde edilecektir. Nanoteknoloji alanındaki çalışmalar ilerledikçe yeni meslekler doğacak, var olan meslekler yok olacak veya değişim geçirecektir. İnsanlığın yönünü değiştirecek teknolojik bir anahtar görevi üstlenecektir.