2005’ten 2018’e Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi


İlhan A., ASLANER R.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.46, ss.394-415, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 46 Konu: 46
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.394-415

Özet

Bu araştırmada, 2005’ten 2018’e kadar (2005, 2006, 2009, 2013, 2015, 2017 ve 2018) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından yayınlanmış olan ortaokul matematik dersi öğretim programları belirlenen amaçlar (hedefler), içerik (öğrenme ve alt öğrenme alanları), hedeflenen yetkinlikler, kazanımlar, beceriler ve ders saatleri bütünüyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu sebeple çalışmada, nitel analiz yöntemlerinden doküman incelenmesi tekniği tercih edilmiştir. Bu yöntem doğrultusunda çalışma; araştırma problemlerini belirleme, veri toplama, verileri değerlendirme, bulguları analiz etme, yorumlama (araştırılan konu hakkında edinilen bilgiyi değerlendirme) ve ilgili araştırmacılara önerilerde bulunma şeklinde altı adımda yürütülmüştür. Veriler 2005’ten 2018’e kadar MEB TTKB tarafından yayınlanmış olan yedi ortaokul matematik dersi öğretim programını karşılaştırmaya imkân tanıyacak şekilde hazırlanan kodlama anahtarı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları neticesinde 2005’ten 2009’a kadar geliştirilen matematik dersi öğretim programlarının amaçlarının sayısının genel anlamda azaltıldığı, sadeleştirildiği ve daha anlaşılır hale getirildiği, öğrenme alanlarında birtakım düzenlemelerin yapıldığı, kazandırılması düşünülen yetkinlikler ve becerilerin sayısının arttırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğretim programındaki kazanımlar düzenlenerek, birleştirilerek veya güncellenerek daha yalın bir hale getirilerek azaltılmış ve matematiğe verilen önem noktasında ders süreleri dörtte bir oranında artırılmıştır. Bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara matematik dersi öğretim programlarına ait amaçlar, öğrenme alanları, hedeflenen yetkinlikler ve beceriler, kazanımlar ve ders saatleri arasındaki ilişkileri analiz eden yeni araştırmalar yapmaları önerilmiştir. 

In this research, secondary mathematics teaching programs published by the Ministry of National Education (MoNE) Education and Training Board (TB) from 2005 to 2018 (2005, 2006, 2009, 2013, 2015, 2017 and 2018), content (learning areas), vision, approach, philosophy, achievements, skills and implementation steps of the program. For this reason, it is preferred to use a qualitative analysis method for document review. Working in this method direction; the research was carried out in six steps: identifying research problems, collecting data, evaluating data, analyzing findings, evaluating the knowledge gained from the research topic, and making proposals. The data were analyzed with the coding key prepared from 2005 to 2018 to allow comparison of the seven secondary mathematics teaching programs published by MoNE TB. As a result of the research findings, mathematics curriculum developed from 2005 to 2009 it has been determined that the number of objectives are generally reduced, simplified and clarified, some arrangements have been made in the learning areas and the number of competencies and skills to be gained have been increased. In addition, the achievements in the curriculum have been reduced by simplifying, consolidating, or updating the curriculum and the length of the courses has been increased by a factor of four at the emphasis on mathematics. It is suggested that researchers who want to study in this area should conduct new research which analyzes in detail the between objectives, learning areas, targeted competencies and skills, achievements and the relationships class hours.