COVİD 19 PANDEMİSİ ÖNCESİ VE SONRASINDA HUKUK EĞİTİMİ


MUTLU A. E.

Cumhuriyet 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Ekim 2021, cilt.5, ss.52, Ankara, Turkey, 29 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Inonu University Affiliated: Yes

Abstract

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi Türkiye’de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. Alınan tedbirler çerçevesinde Yükseköğretim Kurumu uzaktan eğitim kararı aldı. 2019 – 2020 bahar ve 2020 – 2021 güz eğitim öğretim dönemleri hukuk fakülteleri de dahil uzaktan eğitim ile sürdürüldü. Pandemi öncesi hukuk eğitiminde, geneli, devam mecburiyeti bulunmayan, klinik uygulama, staj, pratik çalışmalar gibi aktif eğitim öğelerinden yoksun bir sistem izlenmekteydi. Avrupa Birliğine uyum sürecinde Bologna Deklarasyonunu izleyen zamanlarda çıkarılan Yargı Reformu Strateji Belgesi 2019, hukuk eğitiminde aktif eğitimin gerekliliğini özellikle vurgulamıştır. Ancak, pandemi sonrası dönemde hukuk eğitimi, ölçme ve değerlendirme alanı dahil uzaktan eğitim ile teori alanında kalarak aktif eğitimden iyice uzaklaşmıştır. Çalışmada, pandemi öncesi, aktif eğitim sistemini takip etmeyen İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018 – 2019 ve 2019 – 2020 güz dönemi birinci sınıf öğrencilerine verilmiş bir ödev çalışması değerlendirildi. Pandemi öncesi öğrencilere gönüllülük esasına dayandığı belirtilerek, adliye ziyareti ödev çalışması verildi. Bu ödevin yapılması aşamasında öğrencilere yazılı bir şablon verildi ve bu şablonu takip etmeleri istenildi. Ödev için istedikleri bir şehirdeki adliyeyi kat kat gezmeleri, en az bir mahkeme salonuna girerek en az bir oturumu izlemeleri istendi. Burada öğrencilerin hukuk fakültelerinde aktif eğitim unsurlarından uzak şekilde öğrendikleri teorik bilgileri, pratik ortamında görerek pekiştirmeleri amaçlanmıştı. Covid 19 pandemisi sonrası 2020 – 2021 güz döneminde yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulaması ve adliye ziyaretlerinin salgın açısından sakıncalarından dolayı ödev çalışması yapılmadı. Pandemi öncesi ve sonrası hukuk eğitiminin ve uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme sürecinin bir değerlendirmesi yapılarak, hukuk eğitiminde reformların hayata geçirilmesinin ve hukuk eğitiminin uzaktan eğitime uyarlanmasının muhtemel önemi, çalışmamızda vurgulanmıştır.