Quality of Life in Patients with Benign Paroxysmal Positional Vertigo and Meniere


Çolak S. C. , Kuşman B., Demirel S., Cengiz D. U. , Bayındır T.

Uluslararası Maldia Sağlık Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 14 - 16 October 2022, pp.196-197

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.196-197
  • Inonu University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Giriş: Dengesizlik ve baş dönmesi vestibüler sistem bozukluğu olan bireylerin sıklıkla şikâyet ettiği semptomlardır. Bu semptomlar yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek günlük yaşam aktiviteleri kısıtlamalarına sebep olur. Ayrıca dengesizlik ve baş dönmesi düşmeye neden olan en önemli semptomlardan biridir. Baş dönmesi sebebiyle düşme korkusu yaşayan bireylerde anksiyete ve depresyon gibi psikolojik bozukluklar da görülebilmektedir. Tüm bu durumlar neticesinde baş dönmesi ve dengesizliğin, bireylerin yaşam kalitesini oldukça etkilediği bildirilmektedir.

Gereç-Yöntem: Çalışma, Aralık 2021 - Nisan 2022 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Kulak Burun Boğaz Polikliniği’ne bağlı Odyoloji Ünitesi’nde Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo tanısı almış 35 hasta ve Meniere tanısı almış 31 hasta ile toplamda 66 hasta ile gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan bireylere, Hasta Demografik Veri Formu, Avrupa Vertigo Değerlendirme Skalası ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu (WHOQOL-BREF) araştırmacı tarafından uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan katılımcılarda cinsiyet ve yaş değişkenine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır ancak işitme kaybı, çınlama, dolgunluk hissi, baş ağrısı, ışığa karşı hassasiyet ve sese karşı hassasiyet değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Katılımcılarda AVS puanına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. WHOQOL-BREF ölçeğinin alt boyutlarından sağlıktan memnuniyet ve fiziksel sağlık puanlarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo ve Meniere Hastalığı’nda bireylerin yaşam kalitesi etkilenmektedir. Meniere Hastalığının epizodik seyretmesi dolayısıyla Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo hastalarında yaşam kalitesinin daha çok etkilendiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: benign paroksismal pozisyonel vertigo, Meniere hastalığı, yaşam kalitesi