Osmanlı Modernleşme Döneminde Bir Taşra Okulu:Malatya Erkek Rüşdiyesi (1870-1899)


Creative Commons License

Tekdal D.

e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.369-409, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26791/sarkiat.747355
  • Dergi Adı: e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.369-409

Özet

Osmanlı Devleti’nin genelinde olduğu gibi Malatya’da da geleneksel eğitim kurumları olan sıbyân okulları ve medreseler uzun yıllar faaliyetlerini sürdürmüştür. Tanzimatla birlikte sancakta modern eğitim kurumları da açılmıştır. Bu kurumlardan birisi de 1870’de hayırseverlerin girişimiyle açılan Malatya Erkek Rüşdiyesi’dir. Yapılan öğretmen atamsıyla eğitime başlanan bu okulda, öğrenciler için eğitim materyalleri, İstanbul’daki Maârif Nezâreti Kütüphanesi’nden tedarik edilmiştir. Okul binasının da bulunduğu çarşıda meydana gelen yangına kadar ödenek temininde pek sıkıntı çekilmeyen okulda, bu olaydan sonraki yıllarda maaşları ödemekte bile sıkıntılar yaşanmıştır. Okul binası, 1889 yılındaki büyük çarşı yangınından sonra kullanılamayacak hale gelmiş ve okul, Gazi Sinan Paşa Camisi yakınındaki ibtidâi binasına taşınmıştır. Sancaktaki eğitim-öğretimin dönüşümüyle, büyük oranda memur olarak istihdam edilen bu okul mezunlarıyla, kamuya yerelden tayin oranı artış kaydetmiştir. 29 yıllık hizmet süresinden sonra 1899 yılında Malatya Erkek Rüşdiyesi, öğretmenleri ile birlikte Malatya Mülkî İdâdîsi’ne dönüştürülerek kapatılmıştır.