Humate Extraction from Arguvan (Malatya) Lignite


ŞENTÜRK K., BİRİNCİ M.

The 26th International Mining Congress And Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.1088-1094

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1088-1094

Abstract

In this study, it was investigated the extraction of humate from of low-quality lignite samples
obtained from Arguvan (Malatya) coal deposit. The raw coal (i.e. unwashed coal) and washed coal
samples with different specific gravity, that they were obtained from sink-and-float test, were used in
the extraction experiments. Each coal sample was individually leached in alkaline media prepared using
NaOH and KOH. After undissolved residues were removed using a centrifuge, humic substance was
precipitated by addition of concentrated hydrochloric acid, and than it was dried and weighed to
determine the weight percentage of humate. California Department of Food and Agriculture (CDFA)
method was used for the extraction of humates. Finally, influence of coal washing on the humate
extraction was discussed by comparing the weight percentage of humates for unwashed (raw coal) and
washed coal samples. According to results, the highest percentage of potassium humate was around 8-
9% and for 14-15% for unwashed and washed coal with a specific gravity of 1.5-1.6, respectively. It has
been indicated that coal washing has a positive effect on the humate extraction.

Bu çalışmada, Arguvan (Malatya) kömür sahasından temin edilen nispeten düşük kaliteli linyitler
için hümat ekstraksiyonu araştırılmıştır. Ekstraksiyon deneylerinde tüvenan kömür (yıkanmamış kömür)
ile yüzdürme batırma testi kullanılarak elde edilmiş farklı yoğunluk aralığındaki yıkanmış kömürler
kullanılmıştır. Her bir kömür numunesi NaOH ve KOH kullanılarak hazırlanmış alkali ekstraksiyon
çözeltilerinde ayrı ayrı liç edilmiştir. Çözünmeyen maddeler santrifüj ile uzaklaştırıldıktan sonra çözeltiye
hidroklorik asit ilave edilerek çöktürülen hümik maddeler kurutulmuş ve hümat ağırlık yüzdesi
belirlenmiştir. Hümat ekstraksiyonunda Kaliforniya Gıda ve Tarım Bakanlığı (CDFA) yöntemi
uygulanmıştır. Deneysel çalışma sonunda, tüvenan ve yıkanmış kömür örneklerinin hümat ağırlık
yüzdeleri karşılaştırılmış ve yıkama işleminin hümat ekstraksiyonu üzerine etkisi tartışılmıştır. Elde edilen
bulgulara göre; tüvenan kömür için en yüksek potasyum hümat ağırlığı %8-9 civarında iken; 1,5-1,6
yoğunluk aralığındaki temiz kömür için ise potasyum hümat ağırlığının %14-15 seviyelerine kadar
çıkabildiği görülmüştür. Böylece hümat ekstraksiyonu üzerine kömür yıkamanın olumlu bir etki
gösterdiği sonucuna varılmıştır.