Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Antikor Aracılı Rejeksiyon Ve Anti-HLA İncelemenin Gerekliliği: Erken Donem Sonuçlar


Kocaaslan H., Şahin T. T. , Akbulut A. S. , Kayhan B., Işık B., Yılmaz S.

XIV. TONKKD Transplantasyon Kongresi, İskele, Cyprus (Kktc), 13 - 15 October 2022, pp.64

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İskele
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.64
  • Inonu University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Canlı vericili karaciğer nakli yapılan hastalarda preoperatif ve postoperatif anti-HLA antikor düzeylerini karşılaştırarak hastalarda antikor aracılı rejeksiyon riskini öngörmek.

Metaryel ve Metod: Kasım 2017-Mart 2018 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde canlı vericili karaciğer nakli yapılan 70 hastada preop ve postop 3-6 ay aralığında anti-HLA antikor düzeyleri çalışıldı. Ameliyat sonrası karaciğer fonksiyon testleri 3 kattan fazla artmış olan 18 hasta ile diğer 43 hasta karşılaştırıldı.

Bulgular: İki grup arasında recipient yaşı, cinsiyeti, etyoloji, MELD skoru, alıcı kan grubu, alıcı verici arasındaki HLA uymsuzluğu, alıcı-verici akrabalık durumu, donör yaşı, hastaların KCFT enzimlerinin pik yaptığı dönemdeki WBC, hemoglobin, trombosit, BUN, kreatinin, INR, total bilirubin, AST, ALT, ALP, GGT takrolimus kan seviyeleri, preoperatif ve postoperatif PRA değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi.

Sonuç: Karaciğer fonksiyon testleri yükselmiş hastalarda anti-HLA antikor düzeylerine bakılmalı, AMR tanısı için biyopsi yapılmalı, gerekli hastalarda tedaviye erkenden başlanmalıdır.