LEGAL EDUCATION AND LAW: A CASE OF CANADA


Mutlu A. E.

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), vol.9, no.1, pp.145-160, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Gelişen dünyada, hukuk eğitiminin, hukukçuluğun, hukukçuların ve hukuk sistemlerinin bu gelişmelere ayak uydurması beklenir. Bu nedenle hukuk eğitiminde, dünyada ve Türkiye’de çeşitli reform hareketleri görülür. Türkiye, Avrupa Birliği üyelik süreci çerçevesinde Bologna Deklarasyonu’nu imzalamıştır. Ayrıca, aynı çerçevede Yargı ve Temel Haklar Faslı 23. Fasıl’ın açılış ölçütlerinden olan Yargı Reformu Strateji Belgeleri çıkarmaktadır. Bu belgerin sonuncusu 2019 yılında açıklanmıştır. 2019’da çıkarılan belgede hukuk eğitimi ve hukukçuluk meslekleri üzerine köklü değişikliklerden bahsedilmiştir. Hatta 7188 sayılı değişiklik Kanunu ile “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” ile “İdari Yargı Ön Sınavı” yasalaşmıştır. Yargı Reformu Strateji Belgesi 2019’da hukuk eğitimi ve hukukçuluk meslekleri üzerine tespit edilen ve önerilen reformların bazılarını barındıran Kanada, Kuzey Amerika ülkelerindendir. Bu tespitler ve reform hareketleri karşılaştırmalı ve uluslararası hukukta diğer hukuk sistemlerini ve eğitim modellerini incelememizin gerekliliğini göstermektedir. Bu nedenle, Anglo Sakson Hukuk Sistemi geleneğine sahip, gelişmişlik düzeyi yüksek bir ülke olan Kanada’nın hukuk eğitimi ve hukukçuluk mesleklerine kısaca değinilecektir.