İnönü Evlilik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri


Creative Commons License

BAYOĞLU F., ATLİ A.

EGE EĞİTİM DERGİSİ, cilt.15, ss.397-415, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 15 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: EGE EĞİTİM DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.397-415

Özet

Bu  araştırmanın  amacı  genç  yetişkinlerin  evliliğe  yönelik  tutumlarını  ölçmek  amacı  ile  bir ölçek   geliştirmektir.   Katılımcılar   2013-2014   akademik   yılında   Türkiye'deki   üç   farklı üniversitede   öğrenim   gören   696   üniversite   öğrencisinden   (384   kız   ve   312   erkek) oluşmaktadır.   Katılımcıların   yaşları   18   ile   26   yaşları   arasında   değişmektedir.   Ölçeğin güvenirliliğini belirlemek için, Cronbach alfa, test-tekrar test, testi yarılama analizleri yapıldı ve  yapı  geçerliği için doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizleri gerçekleştirildi.  Sonuçlar, İnönü Evlilik Tutum Ölçeği’nin (İETÖ) toplam varyasın % 36'sını açıklayan tek faktörlü bir yapıda  olduğunu  göstermektedir.  Ölçeğin  güvenirlik  değerleri  .87  ve  .90  değerleri  arasında 
bulunmuştur.  Bu  bulgular,  geçmiş  araştırmaların  bulguları  ışığında  tartışıldı  ve  sonraki çalışmalar için araştırmacılara öneriler verildi. 

The  purpose  of  this  research  is  to  develop  a  scale  to  measure  the  attitude  of  young  adults about marriage. The participants consist of 696 undergraduate students (384 female and 312 male)  which  are  educating  at  three  different  universities  in  2013-2014  academic  year  in Turkey.  The age of the participants ranged 18-26 years. To determine the reliability of the scale,  Cronbach  alpha,  test-retest,  split-half  reliability  coefficients  were  conducted  and  for construct validity, exploratory and confirmatory factor analysis were performed. The results showed that Inonu Marriage Attitude Scale (IMAS) was comprised of one factor with a total variance  of  %  36.77.  The  reliability  of  the  scale  was  found  between  .87  and  .90.  These findings  were  discussed  in  the  light  of  previous  studies  and  suggestions  were  given  to 
researchers for further studies.