Postmodern Yeni Dinsel Kimlik ve Paranormal İnançlar -Postmodern New Religious Identityand Paranormal Beliefs


ARSLAN M.

MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.12, ss.55-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: MİLEL VE NİHAL İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.55-72

Özet

Günümüzde paranormal inanç ve uygulamalara ilgide bir artış söz konusudur.
Bu yaygınlık postmodern dönemdeki “yeni kimlik” arayışlarıyla bağlantılıdır.
Biz bu yazıda postmodern dönemle gelen yeni kimlikleri
“dünyanın yeniden büyülendirilmesi” kavramı ile ilişkilendirdik. Ayrıca bu
arayışın modern dönemlere giden dinsel bireyselleşme ve dinsel çoğulculuk
gibi arkaplanının olduğuna ve bunun medyada daha ileri biçimlerde devam
ettirildiğine işaret ettik. Bu yeni kimliğin yani dünyanın yeniden büyülendirilmesinin
popüler kültür ve de medya ile taşındığına dikkat çektik. Bu
işlevsellikte en önemli rol de mitlere ve paranormal inançlara düşmektedir.
İnsanların popüler kültür aracılığı ile süper paranormal güçler kazanma
ve hapsolduğu rasyonel demir kafesten kurtulma arzuları arasında ilişki
bulunmaktadır. Popüler kültür ayrıca, bireysel hazları hesaba katan seküler
ve tüketime dönük özelliklere sahiptir. Kutsal, popüler kültür içinde görünür
olmaya başlarken onun bu haz ve eğlenceye dönük ve tüketime odaklı
seküler karakterinden de etkilenmektedir. Kapitalist tüketim kültürü ile bu
paranormal eğilimlerin iç içe girdikleri, çağımızın küresel iletişim ve tüketim
araçlarına çok iyi adapte oldukları görülmektedir.

Anahtar kelimeler

postmodern yeni dinsel kimlik, paranormal inanç, popüler kültür, dünyanın yeniden büyülü hale gelmesi, mit