Türkiye’de Yalnızlık Üzerine Yapilan Tezlerin Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi: Meta Analitik Bir Çalışma


Creative Commons License

Pamuk M., ATLİ A. , KIŞ A.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, ss.1392-1414, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Eğitimde Kuram ve Uygulama
  • Sayfa Sayıları: ss.1392-1414

Özet

Bu araştırmanın amacı,  yalnızlık ile cinsiyet arasındaki farkı belirlemeye yönelik bir  meta-analiz çalışması yapmaktır.  Standartlaştırılmış  Ortalamalar   Arası  Fark  (SOF)  analiz   yöntemini   kullanarak   yalnızlığın cinsiyete  göre  etki  büyüklüğü belirlenmeye  çalışılmıştır.  Bu  amaçla  Yüksek  Öğretim  Kurulu’nun  tez merkezinde yalnızlıkla ilgili doktora tezi, yüksek lisans tezi olarak 119 araştırmanın yapıldığı belirlenmiştir. 
Bu  araştırmalarda  cinsiyet  değişkenine  ilişkin  ve  kodlama  protokolüne  uygun  verileri  içeren  38  çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 7607’si erkek ve 8444’ü kadın olmak üzere 16051 kişi oluşturmaktadır. Araştırma sonucuna göre, hem sabit etkiler modeline hem de rastgele etkiler modeline göre, 
erkekler lehine önemsiz düzeyde (d=-0,08) bir etki büyüklüğü bulunmuştur. Homojenlik testi sonucuna göre çalışmanın  heterojen  olduğu  bulunmuştur  (Q=143,37,    p=0,000;    I2=  74,19).    Ayrıca  yapılan  moderatör analizi sonucunda tezlerin yapıldı yıllara göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken (Qb=0,03; 
p>.05),  tezlerin  uygulanma  yerlerine  göre  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  farklılık  bulunmuştur  (Qb=9,397; p<.05). Elde edilen sonuçlar ilgili alanyazın dikkate alınarak tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

The aim of this study is to determine the difference between loneliness and gender through  meta-analytic method. In the study, the effect size of loneliness  was determined the effect  size  of loneliness in terms of gender using Standardized Mean Difference (SMD). For this purpose, 119 studies were located (master and 
doctoral theses) related with loneliness at the Databases of National Thesis Center of the Council of Higher Education. 38 studies which were appropriate for inclusion criteria were included.  The total study sample was 16,051 people 7,607 of whom were males and 8,444 were females. According to both the fixed effects model and random effects model, it was found negligible effect size in favour of male (d=-0,08). According 
to  the  homogeneity  test,    the  study  was  heterogeneous  (Q=143,37,  p=0,000;  I2=  74,19).  Due  to  medium heterogeneity,  moderator  analyses  were  also  done.  Two  moderators  were  determined  to  test:  the  year  of thesis and implementation place of thesis. There was no statistically significant difference in relation to thesis 
year  (Qb=0,03;  p>.05),  whereas  there  was  statistically  significant  difference  in  relation  to  implementation place  of  thesis  (Qb=9,397;  p<.05).  The  results  of  the  study  were  discussed  together  with  the  results  of previous studies and suggestions were made.