Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Kişilik Özellikleri


Creative Commons License

KELDAL G., ATLİ A.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.45, no.2, pp.131-146, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 45 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.131-146

Abstract

The purpose of this study is to determine to what extent the personality  traits based 
on      the      Five      Factor      Theory      (extraversion,      neuroticism,      agreeableness, conscientiousness,  openness  to  experience)  predict  loneliness  levels  of  university students. The study group of the research was composed of 433 students (260 female and 173 male students) who were attending Inonu University and Nigde University in the  academic  year  of  2013-2014.  As  the  data  collection  tools,  the  UCLA  Loneliness Scale  and  the  Five  Factor  Personality  Inventory  were  used  in  the  study.  The  data analysis  was  performed  using  correlation  and  multiple  regression  analysis  methods. According  to  the  findings  of  the  research,  the  personality  traits  of  extraversion, neuroticism, agreeableness, and openness to experience are significant predictors of university students' loneliness levels. Consequently, the personality traits based on the Five  Factor  Theory  explained  28%  of  the  variance  in  loneliness  scores  of  university 
students. 

    Bu araştırmanın amacı, Beş Faktör Kuramına dayalı kişilik özelliklerinin (dışadönüklük, nevrotiklik, uyumluluk, sorumluluk, deneyime açıklık) üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri  üzerindeki  yordama  gücünü  belirlemektir.  Araştırmanın  çalışma  grubunu 2013-2014  eğitim-öğretim  yılında  İnönü  ve  Niğde  Üniversitesinde  öğrenim  görmekte olan 433 (260 kız ve 173 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada, veri toplama araçları olarak UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Araştırmada, veri  analizi  korelasyon  ve  çoklu  regresyon  analizi  yöntemleriyle  gerçekleştirilmiştir. Araştırma  bulgularına  göre  dışadönüklük,  nevrotiklik,  uyumluluk  ve  deneyime  açıklık kişilik     özellikleri     üniversite     öğrencilerinin     yalnızlık     düzeylerinin     anlamlı     bir yordayıcısıdır.  Sonuç  olarak,  Beş  Faktör  Kuramına  dayalı  kişilik  özellikleri  üniversite 
öğrencilerinin yalnızlık puanlarındaki varyansın % 28’ini açıklamıştır.