Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Konulu Uluslararası Yayınların İçerik Analizi: 2011-2019 Dönemi


Akkuş İ. , Güzel Y., Özhan U.

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.8, sa.1, ss.36-50, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.33710/sduijes.774044
  • Dergi Adı: SDU International Journal of Educational Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.36-50

Özet

Bu çalışmada 2011-2019 yılları arasında artırılmış gerçeklik alanında yapılan uluslararası çalışmalar farklı kategorilere göre analiz edilmiştir. Bu amaçla, eğitim teknolojileri alanında uluslararası 10 SSCI dergideki son 9 yıllık “Artırılmış Gerçeklik” konulu toplam 77 akademik çalışma incelenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen yayınlar, makale sınıflama formu kullanılarak 8 farklı kategoride analiz edilmiştir. Bu kategoriler doğrultusunda yapılan betimsel istatistikler tablolar halinde sunulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda artırılmış gerçeklik çalışmalarında araştırma değişkeni olarak eğilimin akademik başarı, motivasyon ve tutum üzerine olduğu görülmüştür. Bunun yanında, çalışmalarda ilkokul ve lisans düzeyinin örneklem grubu olarak daha sık kullanıldığı görülmüştür. Bu çalışma, genel hatlarıyla artırılmış gerçeklik alanında araştırma yapanlar için güncel akademik çalışmalar hakkında detaylı analizler içermektedir.

In this study, international studies in the field of augmented reality published between 2011-2019 were analyzed according to different categories. For this purpose, a total of 77 academic studies on "Augmented Reality" of the last nine years in ten international SSCI journals in the field of educational technologies were examined. The publications included in the study were analyzed in eight different categories using the publication classification form. Descriptive statistics were made according to these categories, presented in tables and the results are interpreted. As a result of the study, the trend subjects in augmented reality studies are academic success, motivation and attitude. Besides, it was seen that primary school and undergraduate level were used more as a sample group in the studies. This paper contains detailed analysis of the latest studies in the field of augmented reality for those working in this field.