Göğüs Duvarının Metastatik Tümörleri


Creative Commons License

Çelik M. R. , Ulutaş H.

Göğüs Duvarı Hastalıkları ve Cerrahisi, Doç. Dr. Ali Cevat Kutluk,Prof. Dr. Soner Gürsoy, Editör, Bilimsel Araştırma Yayınları, İstanbul, ss.201-208, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Bilimsel Araştırma Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.201-208
  • Editörler: Doç. Dr. Ali Cevat Kutluk,Prof. Dr. Soner Gürsoy, Editör

Özet

ğüs duvarının primer tümörleri tüm torasik tümörlerin %5’ini, tüm primer tümörlerin %1-2’sini oluşturmaktadır. Göğüs duvarının primer maligniteleri nadir olsa da, lokal invazyon veya hematolojik yolla yayılan metastatik tümörler daha sık görülmektedir. Akciğer ve meme kanserleri, gerek hematolojik yolla, gerekse direkt invazyon yoluyla göğüs duvarını tutabilirler. Böbrek veya prostat gibi diğer organların tümörleri genellikle kaburgalara ve sternuma metastaz yapma eğilimindedir. Seçilmiş hastalarda ağrı kontrolü, metastatik hastalıktan kaynaklanan ülserasyon ve/veya enfeksiyon durumunun düzeltilmesi amacıyla palyatif cerrahi uygulanabilir. Metastazın kaynağı olan primer lezyonun lokorejyonel kontrolü sağlanabilecekse, göğüs duvarı tek metastatik bölge ise, rezeksiyon ile tümör negatif sınırlar sağlanabilecekse ve hasta cerrahi işlemi tolere edebilecekse küratif amaçlı rezeksiyon düşünülebilir. Göğüs duvarının metastatik tümörleri nadir ve birçok histolojik alt tipte görülmektedir. Güvenli cerrahi ve rekonstrüksiyon teknikleri ile tamamen çıkarılabilir metastazlarda cerrahinin sağ kalıma katkısı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göğüs duvarı, metastaz, sağ kalım, rezeksiyon

SUMMARY

Primary chest wall comprise approximately 5% of all thoracic tumors and 1% to 2% of all primary tumors found in the body. Although primary malignancies of the chest wall are rare, tumors that metastasize due to hematogenous spread or local inavasion to the chest wall are more common. Lung cancer and breast cancer can metastasize chest wall due to hematogenous spread and local invasion as well. Ribs and sternum are the common locations for other metastatic tumors including renal cell carcinoma or prostatic cancer. Palliative surgery may be the choice of treatment in selected patients for pain control and treatment of ulceration and/or infection originated from metastatic tumor. Curative resections may be considered if locoregional control of the primary lesion could be achieved, chest wall is the only metastatic region and the medical status of the patient allows such a surgery with tumor negative resection margins. Metastatic chest wall tumors are not common with numerous subtypes, histologically. Complete surgical removal of these tumors are shown to be beneficial for survival with the use of advanced techniques in surgical resection and reconstruction.

Key words: Chest wall, metastasis, survival, resection