Arapgir Onar Köyü Kaya Mezarları


Creative Commons License

ÖZMAN R.

istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi tarih dergisi, cilt.2015, sa.2, ss.1-36, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2015 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi tarih dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-36

Özet

Çalışmamızın konusu Arapgir ilçesine on beş kilometre mesafede, yolun beş kilometre doğunda yer alan Onar köyünde bulunan kaya mezarlarıdır. Bölgenin eskiçağ tarihiyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olunamamakla birlikte, Roma dönemine kadar Malatya bölgesiyle paralel gelişmiş bir tarihi geçmişinin olması muhtemeldir. Malatya ili sınırları içerisinde bulunan yüzlerce höyük ve arkeolojik sit alanı bölgenin tarihteki önemini ortaya koymaktadır. Özellikle Cafer Höyük, Değirmentepe, İmikuşağı, Arslantepe, Pirot Höyük ve Şemsiyetepe’de yapılan kazılar sonucunda, Malatya bölgesinin yerleşim tarihinin neolitik dönemden klasik çağlara kadar kesintisiz olarak devam ettiği görülmektedir. Sırasıyla Asur Ticaret Kolonileri dönemi, Hitit, Geç Hitit, Med, Pers, Helenistik krallıklar ve Roma hakimiyetlerine giren Malatya ve çevresinde oldukça önemli yerleşim yerleri tespit edilmiştir. Bu çalışmamızda akademik çevrelerde çok fazla bilinmeyen Malatya bölgesindeki Roma dönemi kaya mezarlarına güzel bir örnek teşkil edecek olan Onar Köyü Nekropolü konu edilmiştir.

The subject of this study is the rock tombs in Onar village, which is located fi fteen kilometers from the town of Arapgir and fi ve kilometers east of the road. Despite the lack of knowledge about the region’s ancient history, it is likely that the region developed alongside with Malatya province until the Roman period. Indeed, hundreds of mounds and archaeological sites within the boundaries of Malatya province reveal the importance of the region’s history. Excavations in Cafer Höyük, Değirmentepe, İmikuşağı, Arslantepe, Pirot Höyük, and Şemsiyetepe have exactly disclosed that historical settlements of Malatya had continued uninterruptedly from the Neolithic age into the classical era. Therefore, it is no surprise to see that signifi cant settlements have been identifi ed in and around Malatya province from the era of Assyrian Colonies of Trade, Hittite and Late Hittite periods, the Medes, the Persians, Hellenistic kingdoms, and under Roman rule, respectively. The aim of this study is to present the necropolis in Onar village, a less commonly known site which can serve as a good example of Roman rock tombs in Malatya region.