TÜRK HUKUKUNDA OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİYLE KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLEN PERSONELİN OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU SONRASINDA İDARİ YARGIYA BAŞVURMA SÜRESİ SORUNU


TAHTALI M. B.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.728-744, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.728-744

Özet

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişimi nedeniyle ülke genelinde kamu düzeninin ciddi oranda bozulması sonucunda 21 Temmuz 2016 tarihi itibariyle olağanüstü hal rejimine geçilmiş ve Olağanüstü Hal Kanunu da kendiliğinden yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’un 4. maddesinin verdiği yetkiyle Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla çok sayıda Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmış ve bu kararnamelerle yüz binin üstünde kamu görevlisi, görevlerinden ihraç edilmiştir. Yapılan ihraç işlemlerine karşı yargı yoluna başvuru konusundaki karışıklıkları gidermek için çıkartılan 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edilen personel için kural olarak idari yargıya başvurmadan önce olağanüstü hal döneminde yapılan işlemleri incelemekle görevlendirilen komisyona başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Yapılan bu başvuruya idarenin 60 gün içinde yanıt vermemesi halinde İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri gereğince idari yargı organları önünde, ihraç işlemlerine karşı dava yolunun açılıp açılamayacağı sorusunun cevabı yargılamanın seyri ve komisyonun dosya yükü ve hak arama hürriyeti bakımından son derece önemlidir.

After the treacherous coup attempt took place in Turkey on July 15, 2016, across the country because of disruption of public order, As of 21 July 2016, the state of emergency regime was introduced and the Law of State of Emergency entered into force automatically. By the decision of The Council of Ministers convened under the authority of the President under the authority granted by Article 4 of this Law and with these decrees, more than one hundred thousand public officials were expelled from their posts. By the decree Law 685 wich issued to eleminate to confusion about the application to the judiciary against the expulsion, as a rule, it is obliged to apply to the commission assigned to examine the transactions performed during the state of emergency before applying to the administrative judiciary for personnel expledded from public services. It is extremely important interms of the course of the proceedings, the file burden of the commission and the freedom to seek rights that the answer to the question of whether to file a case against the issuance proceedings before the administrative judicial bodies for personnel expledded from public office.