ORTOPEDİK İMPLANT ÜRETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


Creative Commons License

İlhan F., Karaca H.

7. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ , Adana, Turkey, 14 December 2021, pp.141-143

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.141-143

Abstract

Her gün gelişen ve değişen dünyada iş dünyası ve üretim teknikleri de hızla değişmektedir. Bu değişim beraberinde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki duyarlılığı da artırmıştır. Firmalar sadece ürünlerinin kalitesi ile değil üretim şartları ve çalışanların sağlığı ile de ilgilenmektedir. Bu nedenle bu alanda daha çok çalışma ve yatırım yapılmaktadır. Risk değerlendirme yöntemleri de bu çalışmaların bir sonucudur. Teknolojik gelişmelerin en çok etkilediği alanlardan biri olan tıbbi cihaz sektörü, gerek üretim teknolojisi gerekse de üretilen ürünlerin kalite standartlarının yüksek olması nedeniyle ülke kalkınmasında ve gelişmesinde oldukça önemlidir. Bu çalışmada ortopedik implant üretiminin yapıldığı bir firmanın iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike kaynakları belirlenmiş ve risk değerlendirmesi yapılmıştır. Bu kapsamda, öncelikle ortopedik implant üretimi sektöründeki tehlike kaynakları belirlenmiş ve daha sonra bu tehlike kaynaklarının neden olduğu olası riskler hesaplanmış ve risk değerlendirmesi yapılmıştır. Polisaj bölümündeki tehlike kaynaklarının risk analizinin değerlendirilmesinde elde edilen sonuçlara göre, çoğunlukla kişisel koruyucu donanımların eksik ya da yanlış kullanımı, iş başı eğitimlerinin eksikliği, iş yeri ortamının düzensizliği görülmüştür. Bu sorunlar genellikle KOBİ olarak adlandırılan birçok işletme için ortak sorunlar olup tedbir alındığı takdirde bu işletmeler çok daha güvenli ve verimli bir iş yeri haline gelecektir.