Kubbe Dağı (Kale, Malatya-Türkiye) Florası


Mutlu B. , Ulutaş A.

Bağbahçe Bilim Dergisi, cilt.7, ss.59-101, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.35163/bagbahce.691658
  • Dergi Adı: Bağbahçe Bilim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.59-101

Özet

Bu çalışmada, Malatya ili sınırları içerisinde yer alan Kubbe Dağı’ında bulunan iletim

demetli bitki türleri 2016 Nisan ayından 2017 Temmuz ayına kadar araştırılmıştır. Araştırma

alanından 1.093 bitki örneği toplanmıştır. Çalışmalar sonunda 76 familya, 344 cinse ait 851

tür saptanmıştır. Bu türlerlerin dışında 35’i alttür ve 7’si varyete olmak üzere tür altı

kategoride toplam 42 takson belirlenmiştir. Tür ve tür altı taksonlar ile beraber çalışma

alanındaki toplam takson sayısı 893 olmuştur. Belirlenen türlerden 2’si Pteridophyta

divizyosuna, 849’u ise Spermatophyta divizyosuna aittir. Gymnospermae alt divizyosu 3 türe,

Angiospermae alt divizyosu ise 846 türe sahiptir. Angiosperm’lerden 740 tür Dicotyledone,

106 tür ise Monocotyledone sınıfına aittir. Takson sayıları ve oranlarına göre fitocoğrafik

bölgeler: İran–Turan 325 takson (% 36,39), Akdeniz 68 takson (% 7,61), Avrupa-Sibirya 52

takson (% 5,82) ve çok bölgeli yada fitocğrafik bölgesi bilinmeyen 448 takson (% 50,16) olarak

yer almaktadır. Tür sayısı bakımından en büyük ilk beş familya sırasıyla, Asteraceae (94 tür; %

11,05), Brassicaceae (79 tür; % 9,28), Fabaceae (66 tür; % 7,76), Lamiaceae (56 tür; % 6,58)

ve Caryophyllaceae (51 tür; % 5,99)’ dir. Tür sayısı bakımından en büyük ilk beş cins sırasıyla

Astragalus (20 tür; % 2,35), Alyssum (17 tür; % 2,00), Silene (15 tür; % 1,76), Veronica (14

tür; % 1,65) ve Allium (13 tür; % 1,53)’ dur. Araştırma alanında belirlenen 893 taksonun 127’

si endemiktir. Bu sayılara göre alanımızdaki taksonların endemizm oranı % 14,22 olmuştur.

En çok endemik takson içeren ilk 3 familya ve oranları, Asteraceae (22 takson; % 17,32),

Lamiaceae (13 takson; % 10,23) ve Caryophyllaceae (11 takson; % 8,66)’ dir.