Kemik İçi Defektlerin Kemik Grefti Ve Bariyer Membran Kombinasyonuyla Tedavisi: Olgu Sunumu/Treatment Of Intra-Bony Defects Wıth Bone Graft And Barrıer Membrane Combınatıon: Case Report.


ÇİÇEK A., USLU M. Ö., KIZILTOPRAK M.

24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir Dişhekimleri Odası., 10 - 12 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Inonu University Affiliated: Yes