OBEZ HASTALARDA SERUM OSTEOPONTİN VE OSTEOPROTEGERİN DÜZEYLERİ EKOKARDİYOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLER VE KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


ELKIRAN Ö., ÇELİK S. F., AKINCI A., KARAKURT C., DÜNDAR İ., ÖZTÜRK M., ...More

14.ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 15 - 18 April 2015, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30
  • Inonu University Affiliated: Yes