Tüberkülozlu Olgularda Sigara Kullanımının Hastalık Maliyetine Etkisi


AFŞAR B. B. , AKKAYA E., GÜNGÖR S., YALÇINSOY M. , BİLGİN S., USTA BÜLBÜL E.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 14. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 13 - 17 April 2011, pp.202

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.202