Akademisyen Hemşire’nin Çocuğu Olmak: Nitel Bir Araştırma


GÜNAY U. , POLAT S., SALMAN U. , YAYAN E. H.

5. ULUSAL VE 2. ULUSLARARASI AKDENİZ PEDİATRİHEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 15 - 18 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text