İnterstisyel Akciğer Hastalığı Tanısı Konan Hastalarımızın Tanı Yöntemleri ve Klinik Epidemiyolojik Özellikleri


YALÇINSOY M. , AKKAYA E., BİLGİN S., AKBABA BAĞCI B., ÇELENK O., GÜNGÖR S., ...More

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 8 - 12 April 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey