Lise Dönemi Ergenlerinin Hayal Kurmak Hakkındaki Görüşleri


Creative Commons License

Atli A.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, ss.148-160, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: International Online Journal of Educational Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.148-160

Özet

 The purpose of this study is to explore the lived experienced of adolescents on daydreaming during high school period. A total of 35 high-school students (16 male and 19 female) aged between 15 and 18 participated in the study. A semi-structured interview form was used to collect data in the study. The form included questions about the reasons and types of daydreams they have, and their views on and attitudes towards daydreaming. The interview records were transcribed verbatim and 
exposed to thematic analysis.  The results revealed that participating adolescents daydream to feel happy and relieved when they face problems, to motivate themselves when they feel desperate, and to plan their futures. 

Bu  nitel  araştırmanın  amacı  lise  dönemi  ergenlerinin  hayal  kurma  sürecine  ilişkin  deneyimlerini keşfetmektir. Araştırmanın katılımcıları 15-18 yaş aralığında lise öğrenimlerine devam eden 16 erkek ve 19 kız olmak üzere toplam 35 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama amacıyla yarı yapılandırmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu formda katılımcıların ne tür hayaller kurduklarını, ne amaçla hayal kurdukları, hayal kurma hakkındaki duygu ve düşüncelerini belirlemeye yönelik 
sorular yer almaktadır.  Araştırmadan elde edilen görüşme kayıtları birebir çözümlenmiş ve tematik analiz  yapılmıştır.  Araştırma  sonucunda  lise  öğrencileri  sorunlar  yaşadıklarında  mutlu  olmak  ve rahatlamak,    kendilerini    çaresiz    hissettiklerinde    motivasyonlarını    arttırmak    ve    geleceklerini planlamak için hayal kurdukları anlaşılmıştır.