Ilkçagda Hint-Iran Kültürel Iliskileri


Creative Commons License

ÖZMAN R.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.13, ss.1007-1016, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1007-1016

Özet

Hindistan-İran ilişkileri yazılı tarih öncesine kadar gitmektedir. Arkeolojik kazılarda ele geçen buluntular bu ilişkilerin yanında uzun mesafe ticaretini de ortaya koymaktadır. Hint İran kültürel ilişkileri II. bin ortalarına tarihlenen Ari göçleri sonrasında daha da artmıştır. Çünkü bu göçlerle hem Hindistan'a hem de İran'a gidenler kendilerini Ari olarak isimlendirmişlerdir. Bu dönemle beraber iki coğrafyanın dil, din, mitoloji ve sosyal hayatları arasında benzer yönlerin bulunması bu ilişkiyi en açık biçimde ortaya koymaktadır. M.Ö. V. yüzyılla beraber Hindistan'da tarihi dönemlerin başlamasıyla bu iki coğrafya arasındaki ilişkiler daha da somutlaşmış,yazı, edebiyat, sikke, mimari, ölü gömme adetleri, sanat gibi kültürel alanlarda ilişkiler zirveye çıkmıştır.Bu ilişkiler Hindistan'ın Batı dünyasında tanınmasına da katkı sunacaktır.

India-Persia relations go back to prehistoric age. Finds found in archaeological excavations have revealed not only these relations but also the long-distance trade. Indian Iranian cultural relations have increased moreafter the Aryan migrations dated in the middles of second thousand BC. Because the people who migrated to both India and Persia named themselves as Aryan. That two geography have the similarities of language, religion, mythology and social life reveal this relation most clearly with this era. Together with 5th century BC, with the beginning of the historical period in India, relations between these geography have become more concrete, relations in cultural are assuch as writing, literature, coins, architecture, burial customs and art have soared. These relations will contribute to the recognition of India in the Western World.