Örme Konfeksiyonda Kumaş Eni ile Kumaş ve Model Türünün İkinci Kalite Maliyetine Etkisi


Creative Commons License

BİLGİÇ H. , DURU BAYKAL P.

Tekstil ve Mühendis, cilt.24, ss.78-87, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 24 Konu: 106
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Tekstil ve Mühendis
  • Sayfa Sayıları: ss.78-87

Özet

Günümüzde Hazır Giyim firmalarının gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi, müşterilerin “zaman,
maliyet ve kalite” beklentilerini karşılayabilmesi ile mümkün olabilmektedir. Kumaş maliyeti, toplam giysi maliyetinin %50’sine
yakınını veya daha fazlasını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; pastal resmi verimliliğini ve dolayısıyla hammadde maliyeti ile
ikinci kalite maliyetini etkileyebilecek parametreleri belirlemek ve bu parametrelerin etkilerini incelemektir. Bu amaçla örme üst grup
giysilerden kalıp sayıları ve kalıp şekilleri birbirinden farklı altı model seçilmiştir. Bu modellerin, üç farklı kumaş eninde ve dört
farklı kumaş türünde, Gemini NestExpert programı kullanılarak kesim yerleşim planı (pastal resimleri) hazırlanmıştır. Model türü,
kumaş eni ve kumaş türü (kumaş çekme değeri) bağımsız değişkenler, birim ikinci kalite maliyeti ise bağımlı değişken olarak
seçilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak da analiz edilerek yorumlanmıştır.

Nowadays, for apparel companies to compete in national and international markets, they have to satisfy the expectations
of the customers in terms of time, cost and quality. Fabric cost is close to or more than 50% of total cost of garment. The aim of this
study is to determine the parameters that affect the marker efficiency and thus the raw material cost and the second quality cost and
then to examine the effects of these parameters. For this aim, six different models from upper group garments are chosen. The
numbers and shapes of patterns of the models are carefully selected to be different from each other. The cutting plans (marker plans)
of these models are prepared in three different fabric widths and four different fabric types with Gemini NestExpert Program. Model
type, width of the fabric and fabric type (shrinkage value) are selected as independent variables and cost of second quality as
dependents variable. The obtained data is also statistically analyzed and interpreted.