Psoriatik Artritli Hastalarda El Kuvveti, Becerisi, Koordinasyonu ve Propriosepsiyonu ile Hastalık Aktivitesi ve Fonksiyonel Kapasite Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Candiri B. , Talu B. , Demirtaş Karaoba D., Özaltın G. E. , Yolbaş S.

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020), Konya, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2020, ss.88-89

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.88-89

Özet

Özet:

Konu/Amaç Bu çalışma psoriatik artritli hastalarda elin kuvveti, becerisi, koordinasyonu ve propriyosepsiyonu ile hastalık aktivitesi ve fonksiyonel kapasite arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlandı.

Yöntem Nisan 2019-Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan kesitsel çalışmamıza CASPAR kriterlerine göre sınıflandırılan 36 psoriatik artrit hastası [Ort. Yaş 48.52 ± 9.92, Kadın: 28 (%77,8)] dahil edildi. Hastalık aktivitesi Hastalık Aktivite Skoru 28 (DAS28) ile belirlendi. Kavrama gücü Baseline Dijital El Dinamometresi 300 LB/135 KG® ve pinç kuvveti Baseline Hidrolik Pinç Ölçer 100 LB/45 KG ® ile ölçüldü. El bileği propriosepsiyonu, önceden belirlenmiş hedef açıyı (fleksiyon ve ekstansiyon için 30°, ulnar deviasyon için 15°, radial deviasyon için 10°) aktif olarak tekrarlayabilme yoluyla eklem pozisyon hissinin gonyometre kullanılarak ölçülmesiyle, parmak becerileri mobil uygulama, iki el koordinasyonu ve el becerisi Purdue Pegboard testi ile değerlendirildi. Elin fonksiyonel değerlendirmesinde Michigan Hand Outcomes Questionnaire (MHQ); genel fonksiyonel durum ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini değerlendirmek için ise Health Assessment Questionnaire (HAQ) kullanıldı. İlişkiler Pearson ve Spearman testleri ile analiz edildi.

Bulgular DAS28 ile, kavrama ve pinç kuvveti, mobil uygulama skorları, Purdue pegboard tüm alt bölümleri ve sol el eklem pozisyonu ortalama hata miktarı arasında önemli korelasyonlar gösterildi. Bununla birlikte HAQ ve MHQ ile sadece kavrama ve pinç kuvveti arasında önemli korelasyonlar bulundu. Ek olarak, DAS28 ile toplam HAQ ve MHQ skorları arasında orta düzeyde bir korelasyon gözlendi. (Sırasıyla r = 0.550, r =-0.447; p = 0.001, p = 0.006).

Sonuç Bu çalışma, hastalığın şiddeti arttıkça el gücünün azaldığını, el ve parmak becerilerinin, koordinasyonun ve işlevselliğin olumsuz etkilendiğini göstermiştir. Sonuçlarımız, hastalığın şiddeti ile ilişkili el disabilite durumunun ve fonksiyonel kaybının belirlenmesinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Psöriatik artrit, patogenez, DAS28.