Lise öğrencilerinin mesleki kişilik tipleri


Creative Commons License

ATLİ A.

II. Uluslararası Multidispliner Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.512-516

  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.512-516

Özet

cinsiyet   ve   ileride   seçmek   istedikleri   mesleklere   göre   düzey   ve 
sıralamalarını belirlemektir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 
eğitim-öğretim  yılında Malatya’da çeşitli liselerde öğrenimlerine devam 
eden  237’si  (%42)  erkek;  327’si  (%58)  kız  toplam  564  lise  öğrencisi 
oluşturmaktadır.  Araştırmanın  çalışma  grubunu  belirlemek  için  tabakalı 
amaçsal  örnekleme  yöntemi  kullanılmıştır.  Araştırma  kapsamında  veri 
toplamak  amacıyla  “Mesleki  Kişilik  Tipleri  Envanteri”  kullanılmıştır. 
Elde edilen veriler fakülte ve cinsiyet değişkeni açısından mesleki kişilik 
tipleri    envanterinin    her    bir    alt    boyutu    için    aritmetik    ortalama 
belirlenmiştir.   Öğrencilerin   meslek   kişilik   tipleri   grafikler   halinde 
sunulmuştur. Araştırma sonucunda kız öğrencilerin ilk üç mesleki kişilik 
tipleri  sosyal,  geleneksel  ve  sanatçı  ve  olarak  sıralanmaktadır.  İleride 
öğretmenlik    mesleğini    tercih    etmek    isteyen    öğrencilerin    sosyal, 
geleneksel ve sanatçı kişilik tiplerinde, doktor olmak isteyen öğrencilerin 
araştırıcı kişilik tipinde, mühendislik isteyen öğrencilerin ise gerçekçi ve 
girişimci kişilik tiplerinde yüksek puan aldıkları görülmüştür. Araştırma 
sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda çeşitli öneriler sunulmuştur.   
Anahtar Kelimeler: Meslek seçimi, Mesleki kişilik, Lise öğrencileri