BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖRTÜK PROGRAM


DOĞAR Y. , FİLİZ B.

Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

ÖZET
Öğrenciler eğitim ve öğretim ortamında planlı ve programlı olarak
resmi program doğrultusunda eğitilmektedirler. Resmi program, kazandırılmak
istenen davranışların görülebilir kısmını oluşturmaktadır. Ancak, öğrenciler
bazen resmi programda olmayan davranışlar kazanmakta, öğretmenlerin
inançlarından, görüş ve davranışlarından farklı mesajlar almaktadırlar. Öğrencilerin
resmi program dışında öğrendikleri bu davranışlar ‘’örtük programı’’
oluşturmaktadır. Örtük program, yazısız, soyut ve belirginleştirilmesi zor olan
bir programdır. Örtük programın eğitim ortamında farkına varılması, öğrencilerin
davranışlarını olumlu ve olumsuz etkileme açısından önemlidir. Örtük
programın ortaya çıkarılması için, farklı bakış açılarıyla değerlendirilmeli, teorik
temelleri, boyutları, düzeyleri açığa çıkarılmalı ve bu konudaki çalışmalar
incelenerek kavram netliğe kavuşturulmalıdır. Bu amaçla, bu çalışmada örtük
programın teorik temelleri, düzeyleri, boyutları ve öğeleri araştırılmış, yerli
ve yabancı çalışmalar incelenmiş ve beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf ve
okul içindeki davranışları öğrenci görüşlerinden hareket edilerek öğretmenin
kasıtlı ya da kasıtsız oluşturduğu örtük program hazırlanmıştır.
Bu kitap yukarda anlatılan araştırma esas alınarak hazırlanmıştır. Kitabın
özellikle beden eğitimi öğretmenleri, beden eğitimi ve spor eğitimi alan
öğrenciler ve antrenörler için yararlı olacağı düşünülmektedir.