Gençlerin helal gıda hakkındaki algı ve farkındalıklarını belirlemeye dönük keşfedici bir araştırma


Creative Commons License

Derin N. , Türk M. , Demirtaş Ö.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.60-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 12 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.60-72

Özet

Özet: Bu çalışmanın amacı gençlerin helal gıdaya yönelik algı ve farkındalıklarını keşfedici bir araştırma ile ortaya koymaktır Bu amacı gerçekleştirebilmek için İnönü Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü öğrencilerinin helal gıdaya dönük algı ve farkındalıklarının boyutlarını belirlemek için anket yoluyla veriler toplanmış ve keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda başta sağlık olma üzere veri setinin dört faktörde toplandığı görülmüştür. Dünyada helal gıdayla ilgili en önemli sorun helalin yorumunda bir birliğe varılamamış olmasıdır. Bu duruma rağmen helal gıda pazarı giderek büyümekte ve küreselleşmektedir. Gençlerin helal gıdaya dönük algılarının, helal gıda satın alma davranışının öncülü olduğu düşünülmektedir. Gençlerin satın alma davranışının öncüllerinin bilinmesi helal gıda üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunanlara yardımcı olacağı gibi Türkiye’deki tüketicilerin helal gıdaya yönelik farkındalığının da artmasına katkı sunacaktır.