Rekreasyona Katılım Kısıtlayıcıları:Hiyerarşik Model


TEKİN G., GÜNDOĞDU C.

2. Ulslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 11 - 14 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text