Anayasa Mahkemesi'nin Güvenlik Soruşturmaları Hakkında Verdiği Kararın Mevcut İdari Davalara ve Bundan Sonraki Memur Alımlarına Etkisi


TAHTALI M. B.

2. ULUSLARARASI ANKARA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mart 2020, cilt.1, ss.30-31

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.30-31

Özet

ÖZET

Türk hukukunda devlet memurluğuna girişteki genel koşullar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde tek tek sayılmıştır. 657 Sayılı kanunda belirtilen bu koşulların yanında 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’un düzenlemesiyle memurluğa giriş için gerekli olan ilkelere güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması şartı da getirilmiştir.

Bu düzenlemeye gidilmesinin temel nedeni, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimidir. Bu darbe girişiminden sonra, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından yurt genelinde ilan edilen Olağanüstü Hal kararı çerçevesinde Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri çıkartılarak kamu kurumlarına sızan FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı kişiler kamu görevinden ihraç edilmiştir. İşte bir yanda kamu kurumları örgüt üyelerinden temizlenirken, diğer taraftan getirilen bu düzenlemeyle bundan sonra kamu kurumlarına memur olarak atanacak kişilerin Anayasal düzene ve ülkenin demokratik kazanımlarına bağlı olmayan kişilerin kamu kurumlarında yer almasının önlenmesi amaçlanmıştır.

Ancak daha sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından aynen onaylanan kanunla memurluğa giriş için getirilen bu ek şart, iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’nin önüne götürülmüş ve Yüksek Mahkeme tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Mahkemenin iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, yayım tarihine kadar açılmış bulunan ve devam etmekte bulunan bu davalara iptal kararının etki edip etmeyeceği ve bundan sonraki memur alımlarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin birçok ayrı değerlendirme yapılmıştır. Ancak henüz yeni bir düzenlemeye gidilmediği için bundan sonraki memur alımlarında sürecin akıbeti hala netleşmemiş durumdadır.

Bu çalışmada, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu kararın, güvenlik soruşturmasından olumsuz rapor almış kişilerce açılan davaları ve bundan sonraki memur alımlarını nasıl etkileyeceği değerlendirilecektir.

 

Anahtar Kelimeler: İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Güvenlik Soruşturması, Olağanüstü Hal.

ABSTRACT

İn Turkish legal system, the general conditions for entering civil service are individually counted in item (A) of Article 48 of Law No. 657 on Civil Servants. In addition to these conditions stipulated in Law No. 657, the condition required for the security investigation to be concluded positively to the principles required for admission to the civil service with the regulation of the Law on Making Certain Regulations in the Scope of State of 7070.

The main reason for this arrangement was the treacherous coup attempt by the Fetullah Terrorist Organization (FETÖ) on 15 July 2016. After this coup attempt, within the framework of the State of Emergency Decree declared by the Council of Ministers convened under the Presidency of the Republic of State, the State of Emergency Decrees were issued and individuals who were in touch with FETÖ who leaked to public institutions and who were involved were dismissed from public office. On the one hand, while the public institutions are cleared from the members of the organization, on the other hand, with this regulation, it is aimed to prevent the persons who will be appointed as civil servants from now on to be included in the public institutions that are not connected with the Constitutional order and the democratic achievements of the country.

However, later in the Grand National Assembly of Turkey (Parliament) for admission to these additional terms imposed by law, approved by the same officer, taken before the Constitutional Court to cancel the prompt and was canceled bulunarak unconstitutional by the Supreme Court.

Following the publication of the court's cancellation decision in the Official Gazette, many separate evaluations have been made as to whether the cancellation decision will affect the cases that have been filed and are in progress until the date of publication and how to proceed with the recruitment of civil servants. However, since no new arrangements have been made yet, the fate of the process is still unclear in the recruitment of officers.

In this study, it will be evaluated how this decision made by the Constitutional Court will affect the lawsuits filed by those who have received negative reports from the security investigation and the subsequent civil servant recruitment.

 

Keywords: Administrative Law, Administrative Proecdure Law, Security Investigation, State Of Emergency.