Yeni Palladyum-N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Mono-Florobenzenlerin Direkt Arilasyonundaki Katalitik Uygulamaları


Creative Commons License

Kaloğlu M.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, no.482668, ss.933-943, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.21597/jist.482668
  • Dergi Adı: Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.933-943

Özet

Bu çalıĢmada, N-heterosiklik karben (NHC) ligandı içeren yeni palladyum kompleksleri sentezlendi ve yapıları 1H NMR, 13C NMR ve element analizi yöntemleri ile karakterize edildi. Palladyum-NHC komplekslerinin katalitik aktivitesi, mono-florobenzenlerin çeĢitli aril bromürler ile direkt arilasyonu tepkimelerinde test edildi. Palladyum-NHC kompleksleri, elektron verici ve elektron çekici aril bromürler için yüksek katalitik aktivite gösterdi.