İlköğretim ve ortaöğretim okullarında yaşanmış şiddetin gazetelerdeki yansımaları


Creative Commons License

Kılıç M., ATLİ A.

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, ss.1284-1294, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: e-Journal of New World Sciences Academy
  • Sayfa Sayıları: ss.1284-1294

Özet

Bu  araştırmada  ulusal  düzeyde  internet  üzerinden  arşiv  taraması 
yoluyla  Akşam,  Cumhuriyet,  Güneş,  Hürriyet,  Habertürk,  Milliyet,  Posta, 
Radikal,  Sabah,  Star,  Takvim,  Türkiye,  Vatan,  Yenişafak,  Zaman;  yerel 
düzeyde   ise   Malatyahaber   ve   Malatya   Güncel   gazeteleri   örneklemi 
oluşturmaktadır.  2000-2009  yılları  arasında  on  yıl  içinde  ilköğretim  ve 
ortaöğretim  okullarında  yaşanmış  olan  ve  gazeteye  yansıyan  767  şiddet 
içerikli  haber  içerik  analizi  yöntemi  kullanılarak  incelenmiştir.  Elde 
edilen  bulguların,  istatistiksel  analizleri  SPSS  17  Windows  programı 
kullanılarak  yapılmıştır.  Değişkenler  arasında  anlamlı  bir  ilişki  olup 
olmadığı  Ki-kare  analiz  tekniği  ile  test  edilmiştir.    Yapılan  analizler 
neticesinde elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır: okullarda en fazla 
şiddet   olayı   Mayıs   (%14.5)ayında   görülmektedir.   Okullardaki   şiddet 
olaylarında   en   fazla   bıçak,   satır   vb.   kesici   aletler   (%38.7) 
kullanılmaktadır.  Okullarda  genelde  bireysel  kavgalar  (74.7)olmaktadır. 
Okullardaki  şiddetin  büyük  bir  kısmı  öğrenciden-öğrenciye  (37.9)  yönelik 
olarak  görülmektedir.  Okuldaki  şiddet  olaylarının  (%60)’ı  okul  binası 
içinde  gerçekleşmektedir.    Elde  edilen  bulgular  ışığında  başta  okul 
yöneticileri ile okulda görev yapan rehber öğretmenlere ve velilere yönelik 
öneriler sunulmuştur. 

 Hürriyet, Habertürk, Milliyet, Posta, Radikal, Sabah, Star, Takvim, 
Türkiye, Vatan, Yenişafak, Zaman newspapers are selected at the level of 
national press; Malatyahaber and Malatya Güncel newspaper are selected at 
the level of local press as sample for this research. 767 violence events 
occurent at primary and secondary schools through ten years (between 2000-
2009) reflected to the newspapers were searched with the content analyze 
method. All the statistical analyses were conducted using the program of 
SPSS 17.0 Windows Program. Whether there was significant relations between 
the  variables  were  tested  with  the  Chi  Square  analyze  technique. 
Consequences of the analyzes, some of the research findings are: the most 
school  violence  events  were  seen  in  the  month  of  May  (14,5%).    Knife, 
cleave  etc.  incisory  devices  (38,7%)  were  used  mostly  in  the  school 
violence  events.  Generally  individual  fights  (74,7%)  occurred  in  the 
schools.  A  large  part  of  the  school  violence  towards  from  students  to 
student  (37,9%).  60%  of  the  school  violence  events  occurred  inside  the 
school building. In the light of findings, suggestions were presented in 
the first instant for school directors and school counselors and than for 
parents.