Kuranda Bir Anlatım Sanatı Olarak Muhakkakul vuku kelvuku Prensibi


Creative Commons License

BEKİROĞLU H.

Uluslararası Geçmişten Günümüze Sanat Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016

  • Basıldığı Şehir: Çorum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Kur’an’da bir anlatım sanatı: “GerçekleGmesi kesin olaylar, olmuG gibidir" Kuralı
Dil ve edebiyat, sanatın uygulandığı alanlardan birisidir. Kur’an-ı Kerim ilahi mesajlar içeren bir kitaptır.
Bununla birlikte Kur’an ayetleri çeGitli anlatım sanatları barındırmaktadır. Bunlardan birisi de gelecekte kesin
olacak olayların geçmiG zaman kalıbında anlatılmasıdır. Böylece okuyucu, bu olayların kesin olacağını
hissetmektedir. Bu yöntemle okuyucunun bu olayların kesin olarak gerçekleGeceğine inanması sağlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Belâğat, Tefsir, Arap Dili ve Edebiyatı.

AN EXPLANATGON ART GN THE QUR'AN: THE RULE "THE EVENTS WHGCH WGLL
CERTAGNLY HAPPEN GS ALGKE THE ONE WHGCH HAS HAPPENED."

Language and literature are one of the areas which art has been used. The Qur'an is a book which includes
divine messages but at the same time it implicates some expression arts. One of them is the events which will
certainly happen in the future has been expressed as if occurred in the past. Thus, the reader feels that those
events are definitely going to happen. With this method the reader has been convinced that the events are
precisely going to take place.
Key words: Eloquence, Tafseer, Arabic Language and Literature