İbn Dakîki’l-Îd’in Hadis Şerhleri ve Bu Şerhlerdeki Metodu


Creative Commons License

Yıldırım S.

HADITH, cilt.1, ss.36-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: HADITH
  • Sayfa Sayıları: ss.36-68

Özet

İslam tarihi boyunca âlimler, hadislerin doğru anlaşılması ve yorumlaması üzerinde önemle durmuşlar, bu noktada çaba sarf etmeyi ve zihin ameliyesinde bulunmayı dinî bir vazife olarak görmüşlerdir. Hadis şerhleri böyle bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada dinî hükümlerin kaynağını teşkil eden ahkâm hadislerini doğru anlama ve yorumlama noktasında önemli çalışmalara imza atan İbn Dakîki'l-Îd gibi bir şahsiyetin hadis şerhlerini tanıtmak, bu noktadaki yaklaşımlarını araştırmak, kendisine has bir hadis şerh ve yorum yönteminin olup olmadığını tespit etmektir. Bu çerçevede giriş bölümünde hadis şerhçiliğinin önemi üzerinde durulmuş ve bu çabanın tarihi seyri ile ilgili kısaca bilgi verilmiştir. Birinci bölümde ahkâm hadisleri kavramı konu edinmiş, ahkâmla ilgili hadislerin diğer rivâyetler arasındaki yeri tespit edilmeye çalışılmış ve “ahkâm hadisleri” kavramı ile ilgili olarak yapılan tanımlar ortaya konulmuştur.  İkinci bölümde ise İbn Dakîki'l-Îd’in yazmış olduğu şerhler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise hadis şerhinde siyâk, cem’ut’turûk ve sebeb-i vurûd gibi başvurduğu bazı yöntemler konu edinmiştir.

Throughout the history of Islam, scholars emphasized the proper understanding and interpretation of the hadiths, and at this point they have considered it a religious duty to make efforts and to engage in the mind process. Hadith commentaries emerged as the product of such an effort.The purpose of this study is to introduce the hadith commentaries of Ibn Daqîq al-Îd while examining his approach and ascertaining whether he had his own method of commentary and interpretation or not since Ibn Daqîq al-Îd was an important figure in the history of understanding and interpratating hadith, one of the fundemantal sources of İslamic law, in proper way.  In the introduction section, the importance of hadith is discussed and the historical progress of this effort is given briefly. In the first chapter, the concept of hadiths related to İslamic ruling was discussed and the place of the hadiths about İslamic law (ahkâm) in the other narrations was tried to be determined and definitions of term“Ahadith al-Ahkam”(hadiths which islamic law derived from) are given. In the second chapter, commentaries of the books writen by Ibn Daqîq al-Îd were examined in detail. In the third chapter, some methods he had recourse to, such as siyaq, jamu’t-turuq and sabab-i wurud were discussed.