Examination of Mechanical Behavior of Butt Curved Adhesive Joints Subjected To Bending


AYAZ Y. , ÇİTİL Ş.

EURADH/CLBA 2018, Lizbon, Portekiz, 5 - 07 Eylül 2018, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Lizbon
  • Basıldığı Ülke: Portekiz
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Üç nokta Eğilme momentine maruz yapıştırıcı ile birleştirilmiş alın-eğrisel bindirme bağlantılarının cohesive zone models ile incelenmesi

Y.Ayaz1*, Ş. Çitil2

1İnönü University, Department of Civil Eng., Malatya, 44280, Turkey

2Adıyaman University, Department of Mechanical Eng., Adıyaman, 02040, Turkey

Abstract

Yapıştırma bağlantılarında bağlantının yüzey geometrisi, uygulanan yükün doğrultusu, yapıştırıcı tipi gibi etkenler bağlantının mukavemeti üzerine büyük etkiye sahiptir. Bağlantının yüzey geometrisini iyileştirerek bağlantının mukavemetini arttırmak için birçok farklı bağlantı tipleri tasarlanmıştır ve tasarlanmaya devam edilmektedir. Yapıştırma bağlantılarında aynı bindirme uzunluğunda fakat farklı geometrik yüzeyler oluşturularak yapıştırıcının uygulandığı yüzey alnını arttırmak mümkündür. Fakat Yapıştırma bağlantılarında uygulanan yüzey alanını arttırmak bağlantının mukavemetinin artacağı anlamına gelmemektedir. Yapıştırma bağlantıları soyulma gerilmelerine karşı çok fazla dayanıklı değillerdir. Bu durum oluşturulan bağlantı modelinin uygulanan yükün doğrultusuna göre analiz edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada bağlantının yüzey geometrisinin iyileştirilmesi için, yeni bir bağlantı tipi olan alın eğrisel bindirme bağlantısı oluşturulmuştur. Oluşturulan alın eğrisel bindirme bağlantısının eğrilik çapı arttırılarak üç nokta eğilme momentine maruz bırakılmıştır. Artan eğrilik çapına bağlı olarak yapıştırıcının üç nokta eğilme momenti altında nasıl bir mukavemet davranışı sergileyeceği araştırılmıştır.

Ayrıca alın eğrisel bindirme bağlantısı için ansys workbench programında nümerik modeller oluşturulmuş ve oluşturulan modeller kohesive bölge modeli yöntemi ile üç nokta eğilme yüküne maruz bırakılarak çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar göre eğrilik yarıçapı arttıkça taşıdıkları hasar yüklerinin arttığı gözlenmiştir. Nümerik sonuçların doğrulanması için doğrulama deneyleri yapılmıştır.

Examination of Mechanical Behavior of But Curved Adhesive Joints Subjected to
Bending
Y. Ayaz1, Ş. Çitil2
1İnönü University, Department of Civil Eng., Malatya, 44280, Turkey
2Ad?yaman University, Department of Mechanical Eng., Ad?yaman, 02040, Turkey
The factors such as the surface geometry of the connection, the direction of the applied
load, the type of adhesive have a great influence on the strength of the connection in the
adhesive bonding. Many different types of connections are designed to increase the
strength of the connection by changing the surface geometry of the connection. In the
adhesive joints, it is possible to increase the surface area of the adhesive by forming
different geometric surfaces at the same overlap length. However, increasing the surface
area applied in bonding connections does not mean that the strength of the connection
will increase. Adhesive connections are not very resistant to peeling stresses. This
situation requires that the bonding model be analyzed according to the direction of the
applied load. In this study, a but curved connection was established to improve the
surface geometry of the connection. The curvature diameter of lap is increased and
subjected to bending. The behavior of adhesive under bending is investigated depending
on the increasing of curvature diameter.
For this, but curved lap joints were formed on aluminum plates (A2024-T3) and joined
with adhesive (DP810). The mechanical behaviors of the connections subjected to
bending were investigated in three dimensions. In addition, 3D stress analyzes of
adhesives bonding joints were compared.