Türkiye’de üniversitelerin Stratejik Planlarının Üniversite Özerkliği Bağlamında Değerlendirilmesi


ÖZTÜRK S. , KIRBAÇ M. , ÖZTÜRK S.

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 23 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri