Malatya il merkezi okul çağı çocuklarda işitme taramaları


Creative Commons License

YAKINCI M. C. , KOÇYİĞİT YILMAZ Ö. , KARATAŞ E.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, vol.temmuz, pp.59-66, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: temmuz
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.59-66

Abstract

 Yılmaz Ö, Yakıncı C, Karataş E. (Department of Pediatrics, Department of Otolaryngology, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey). Hearing screening program in school aged children in Malatya Province. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018; 61: 59-66. Hearing loss is the disability of detecting surrounding sounds due to the pathology of outer-middle-inner ear and acoustic nerves pathologies. The prevalence of hearing loss and risk factors in children with a mean age of 10±1 were. Eight hundred and twelve fifth grade students in primary schools were enrolled in Malatya Turkey between March 2018 and February 2019. Hearing screening was performed with Resonance R17A audiometry device and pure tone audiometry method. Twenty-four of the children failed the hearing test. Those children were further evaluated and hearing loss was detected in 11 of 24 (3%) children. These children were also evaluated by detailed examination and advanced tests and three of these children (27.2%) had very mild, four children (36.3%) had mild, two children (18.1%) had moderate, two children (18.1%) had severe and/or profound hearing loss. When risk factors were evaluated, it was found that complaint of a disease with fever (p = 0.02), repetitive ear disease (p = 0.03), history of hearing loss (p = 0.04), listening to loud television-listening music (p = 0.007), and having difficulties about hearing people talking (p = 0.004) were statistically significant risk factors for hearing test scans (p <0.05). The prevalence of hearing loss was 1.35% in school aged children for this study. Hearing screening program should be performed wide spread in preschool and school aged children after new born hearing screening program.

Key words: hearing screening, school aged children.

 İşitme kaybı dış, orta, iç kulak ve akustik sinirde meydana gelen patolojik nedenlerle çevredeki seslerin algılanamamasıdır. Çalışmamızda yaş ortalaması 10±1 yıl olan çocuklarda işitme kaybı sıklığı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi planlandı. Mart 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında, Malatya ilinde öğrenim gören 812 beşinci sınıf öğrencisi çalışmaya alındı. Çocuklara Resonance R17A odyometri cihazı ve saf ses uyaran kullanılarak işitme taraması yapıldı. İşitme taramasından 24 (%3) çocuk kaldı. Bu çocuklar ayrıntılı muayene ve ileri testlerle değerlendirildi. İşitme taramasından kalan 24 çocuğun 11’inde (%45.8) kalıcı işitme kaybı tespit edildi. İşitme kayıplı 11 hasta değerlendirildiğinde üçünde (%27.2) çok hafif, dördünde (%36.3) hafif, ikisinde (%18.1) orta, ikisinde (%18.1) ileri ve/veya çok ileri derecede işitme kaybı tespit edildi. Risk faktörleri değerlendirildiğinde; ateşli hastalık geçirme (p=0.02), tekrarlayan kulak hastalığı geçirme (p=0.03), öncesinde var olan işitme kaybı öyküsü (p=0.04), yüksek sesle televizyon izleme-müzik dinleme (p=0.007) ve konuşulanları işitmede güçlük şikayetlerinin olması (p=0.004) ile işitme testi taramalarından kalma istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri olarak bulundu (p<0.05). Çalışmamızda okul çağı çocuklarda herhangi bir derecedeki işitme kaybı sıklığı %1.35 oranında saptandı. Yenidoğan taramaları sonrasında da işitme taramalarının okul öncesi ve okul çağı çocuklarda yaygınlaşması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: işitme taraması, okul çağı çocuklar.