Farklı El Tercihinde Bulunan Sporcuların El Reaksiyon Sürelerinin Karşılaştırılması ve Reaksiyon Süresinin Zekâ Seviyesiyle İlişkisi


DOĞAR Y. , Şen İ.

Spor Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.10-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Spor Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.10-19

Özet

Bu çalışmanın amacı, farklı el tercihlerinde bulunan oyuncuların el reaksiyon zamanlarını karşılaştırmak ve reaksiyon zamanının zekâ seviyesiyle olan ilişkisini araştırmaktır. 19-26 Yaş grubunda bulunan 52 erkek ve 27 kadın olmak üzere 79 denek üzerinde Lateralizasyon Anketi uygulanarak el tercihi dağılımları saptanmıştır. El tercihi dağılımlarına göre, deneklerin sağ ve sol el reaksiyon zamanları tespit edilip karşılaştırılmıştır. Ayrıca deneklere IQ testi uygulanarak reaksiyon zamanlarıyla olan ilişkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak deneklerin baskın ellerinin reaksiyon zamanı diğer ellerinin reaksiyon zamanlarından daha kısa olduğu görülmektedir. Sağlak ve solak deneklerin baskın olan ellerinin reaksiyon zamanları arasındaki farkın önemli olmadığı anlaşılmıştır. Reaksiyon zamanı ile IQ değerleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmış, bu ilişkinin istatistiki bakımdan anlamlı olmadığı bulunmuştur.

The aim of this study is to compare the hand reaction characteristics of the players in different hand choices and to investigate the relationship of reaction time with the level of intelligence. A lateralization questionnairy on the distribution of hand preference on 79 samples of whom 52 were male and 27 female was done. Those samples were between the ages of 19 and 26. The reaction times of the samples right and left hand were determined and compared according to the distribution of hand preference. Although an IQ test was made on the samples and its relationship with the reaction time was examined. As a result it was seen that the generally used hands reaction time is much shorter than the other hands. Also it was seen that there was no great difference in the reaction time by left or right-handed samples. İt was examinend whether there is an important relationship between the IQ and the reaction time and it came out that from the view of statistics there is no relation.